Siirry suoraan sisältöön

Tietosuojalauseke

Yleistä

Me Häijään Kuljetuspalvelussa haluamme, että voit käyttää palvelujamme turvallisin mielin – luottaen siihen, että suojaamme yksityisyyttäsi. Yritysasiakkaamme ja kuluttaja-asiakkaamme voivat käyttää kuljetuspalvelujamme laajasti erilaisten kuljetusratkaisuiden toteuttamiseen. Muita palvelujamme voidaan käyttää niihin toimintoihin, mihin kyseiset palvelut on suunniteltu.

Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin, miten käsittelemme yritysasiakkaamme yhteyshenkilöiden tai kuluttaja-asiakkaamme henkilötietoja. Tietosuojalausekkeen alkuperäinen kieli: Suomi.

Saat halutessasi tietoja siitä:

 • Millaisia tietoja käsittelemme?
 • Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperusta?
 • Kuinka kauan säilytämme tietoja?
 • Mitä evästeet ovat ja miten niitä käytetään?
 • Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?
 • Mihin tietoja siirretään?
 • Mihin tietoja luovutetaan?
 • Miten tiedot suojataan?
 • Voidaanko tähän tietosuojalausekkeeseen tehdä muutoksia?
 • Mihin rekisteröity voi ottaa yhteyttä

Palvelumme voivat sisältää linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin. Emme voi kontrolloida näitä sivustoja, eikä tämä tietosuojalauseke koske näitä ulkopuolisia sivustoja. Suosittelemme käyttämään harkintaa selaillessasi internetiä sekä tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojakäytäntöihin erikseen.

1. Millaisia tietoja käsittelemme?

Keräämme tyypillisesti seuraavia tietoja:

 • Yritysasiakkaiden tiedot: Asiakkaan yrityksen tiedot, kuten nimi, y-tunnus, osoite, laskutustiedot, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, annetut palautteet ja yhteydenotot, sekä maksupalveluissa tilitystilinumero.
 • Kuluttaja-asiakkaiden tiedot: Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, palautteet ja yhteydenotot.
 • Automaattisesti kerätyt verkkokäyttäytymistiedot: Keräämme automaattisest tietoja siitä, miten käytät verkkosivuamme (esim. vierailu kesto ja aika), millä sivustoilla ja sivustojen alueilla vierailet. Tiedot kertyvä automaattisesti palvelinlokeihin ja yhdistetään päätelaitteellesi asetettuu evästeeseen. Lisätietoja saat evästelausekkeestamme kohdasta 4.

Saamme tietojasi suoraan sinulta yhteydenoton kautta. Potentiaalisten yritysasiakkaiden osalta saatamme kerätä tietoja myös ulkopuolisista lähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta. Näistä potentiaalisista asiakkaistamme keräämme tyypillisesti nimen, sähköpostiosoitteen, aseman ja yrityksen nimen ja yhteystiedot.

2. Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:

 • Palveluiden toteuttaminen: Käsittelemme antamiasi tietoja täyttääksemme sopimuksen tilaamastasi palvelusta. Emme voi tehdä tarjousta, täyttää sopimusta, mahdollistaa varauksen tekemistä, laskuttaa palveluitamme taikka pitää sinuun yhteyttä sopimukseen liittyvissä asioissa ilman henkilötietojen käsittelyä. Pyrimme tietoja kerätessämme informoimaan, mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen täyttämiseksi ja mitkä voit antaa halutessasi. Tällöin käsittely perustuu sopimuksen täyttämiseen.
 • Markkinointi: Voimme käsitellä tietojasi suostumuksesi perusteella lähettääksemme sinulle tärkeitä tiedotteita tai suoramarkkinointiviestejä sähköisiä kanavia käyttäen. Oikeutetun etumme perusteella käytämme tietoja profilointiin ja segmentointiin sekä puhelimitse tai postitse tapahtuvaan taikka työtehtävien perusteella kohdistettuun markkinointiin.
 • Tuotekehitys: Käsittelemme henkilötietoja palveluiden ja liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen, markkinatutkimuksiin, tuotekehitykseen ja raportointiin oikeutetun etumme perusteella.
 • Väärinkäytökset, perintä, oikeusvaateet: Ajoittain joudumme käsittelemään henkilötietoja väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen sekä saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Tällöin käsittely perustuu oikeutettuun etuumme
 • Lakisääteinen velvoite: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

3. Kuinka kauan säilytämme tietoja?

Yritysasiakkaiden osalta säilytämme tietoja pääsääntöisesti 3 vuotta viimeisen yhteydenoton jälkeen. Säilytämme tietoja sopimussuhteen ajan sekä niin kauan, kuin on tarpeen sopimuksen mukaista velvoitteiden, kuten saatavien perinnän, hoitamiseksi.


Kuluttaja-asiakkaiden osalta säilytämme tietoja pääsääntöisesti 3 vuotta viimeisimmän yhteydenoton jälkeen, jotta voimme mahdollistaa palvelun helpon uudelleen käyttämisen. Käytämme tietoja myös palveluidemme kehittämiseen sekä vastataksemme mahdollisiin reklamaatioihin.


Edellä mainittujen aikajänteiden jälkeen karsimme tietoja. Anonymisoituja tietoja voimme käsitellä tilastollisesti markkinointi-, tutkimus- ja kehitystarkoituksiin.


Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Voit myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen valintojen kautta, esimerkiksi pyytää tietojesi poistamista.


Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.

4. Mitä evästeet ovat ja miten niitä käytetään?

Voimme kerätä käyttäytymistietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tiedosto, joka tallentuu päätelaitteellesi, ja joka sisältää nimettömän, numeerisen tunnisteen, jonka avulla voimme yksilöidä ja laskea mm. sivustollamme vierailevat eri selaimet.


Palvelussamme käytetään ns. kolmannen osapuolien, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajien, mainosteknologiatoimittajien sekä sosiaalisen median palveluiden, evästeitä.


Evästeet voivat olla ns. istuntokohtaisia evästeitä, jotka vanhentuvat, kun käyttäjä sulkee verkkoselaimen, taikka ne voivat olla ns. pysyviä evästeitä, jotka säilyvät käyttäjän laitteella tietyn ajan tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Pysyvien evästeiden voimassaoloaika vaihtelee tyypillisesti muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen.


Keräämme evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla tietoja siitä, miten ja milloin sivustoamme käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt sivustolle, milloin ja mitä verkkosivujamme käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää ja laitteen käyttöjärjestelmä.


Käytämme evästeitä kirjautumiseen, kehittääksemme palveluitamme ja liiketoimintaamme sekä sivuston käytön analysoimiseksi, käyttäjämäärien laskemiseksi, mainonnan näyttömäärien, tavoittavuuden ja konversion mittaamiseksi sekä mainonnan kohdentamiseksi.


Käytämme palveluissamme Google Analyticsiä mittaamaan sivustomme käyttöä. Googlen työkalujen käyttämiin evästeisiin tallennettavat tiedot lähetetään edelleen tallennettaviksi Googlen palvelimiin eri puolilla maailmaa. Tästä johtuen kyseisiä tietoja voidaan käsitellä palvelimilla, jotka sijaitsevat muualla kuin käyttäjän asuinmaassa. Saamiensa tietojen avulla Google arvioi käyttäjän tapaa selata sivujen sisältöä ja laatii yhteenvetoraportteja sivuston käytöstä. Lisäksi Google laatii selvityksiä sivustojen yhteydessä tarjottavista palveluista ja tuottaa internetin käyttöä koskevia tilastoja. Google voi myös mukauttaa käyttäjille näkyvien mainosten sisältöä aiemman selaushistorian perusteella. Google voi myös välittää tietoja kolmansille osapuolille, jos lainsäädäntö sitä edellyttää, tai tapauksissa, joissa kolmas osapuoli käsittelee tietoa Googlen toimeksiannosta. Google ei yhdistä käyttäjän IP-osoitetta muuhun Googlen tallentamaan tietoon.

5. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia rekisteröidyllä on?

Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla voit vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn:

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Pyynnöstäsi oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.
 • Tietojen siirtäminen: Voit halutessasi saada siirretyksi antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai muilla erikseen tarjotuin keinoin.
 • Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot, että tietojasi on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden osalta voit vaikuttaa käsittelyyn seuraavin tavoin:

 • Sivuston yksityinen selaus: Yksityisellä selauksella (”Private Browsing”, ”Incognito” tai ”InPrivate”) voit selata sivustoja niin, ettei sivuista, joilla olet käynyt, tallenneta tietoja evästeiden avulla.
 • Uuden evästeprofiilin luominen: Tyhjentämällä evästeet selaimelta säännöllisin väliajoin vaihdat yksilöivää tunnistetta, jolloin aiempaan tunnisteeseen liittyvä profiili nollautuu.
 • Evästeiden estäminen: Voit estää evästeet selaimen asetuksista. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.
 • Google Analyticsin käytön estäminen: Voit estää sivuston tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan osoitteessa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Tämä lisäosa estää verkkosivustoilla käynnissä olevaa Google Analyticsin JavaScriptia (ga.js, analytics.js ja dc.js) jakamasta sivuston käyntitietoja Google Analyticsille.

6. Mihin tietoja siirretään?

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.


Tieto tallennetaan, käsitellään ja hyödynnetään EU:n tai ETA alueen sisällä. Tämän lisäksi jotkin kumppaneistamme saattavat sijaita EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen. Tietojen siirto EU- tai ETAalueen ulkopuolelle voi perustua myös suostumukseesi.

7. Mihin tietoja luovutetaan?

Tietoja luovutetaan tarpeen mukaan seuraavasti:

 • Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Suostumus: Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi.
 • Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
 • Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

8. Miten tiedot suojataan?

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja voivat olla muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, rajatut käyttöoikeudet, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

9. Voidaanko tähän tietosuojalausekkeeseen tehdä muutoksia?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tietosuojalauseke on viimeksi päivitetty 1.1.2022.

10. Mihin voit ottaa yhteyttä

Palvelun kehityksestä ja asiakaspalvelusta vastaa Häijää Invest Oy Kaikissa tätä asiakirjaa koskevissa asioissa voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme:


Asiakaspalvelun sähköpostiosoite: myynti@haijaankuljetuspalvelu.fi
Asiakaspalvelun puhelinnumero: 040 369 2072


Häijää Invest Oy / Häijään Kuljetuspalvelu
PL 11 33721 Tampere
Y-tunnus 3178554-1

Jäikö jokin askarruttamaan?

Vastaamme mielellämme palvelua ja yritystä koskeviin kysymyksiin. Älä suotta kursaile, vaan laita viestiä!