Siirry suoraan sisältöön

Sopimusehdot

1. Soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Häijään Kuljetuspalvelun (Häijää Invest Oy) (myöhemmin palveluntarjoaja) Asiakkaalle tarjoamaan tavarankuljetukseen.

Yhteystiedot: 
Häijää Invest Oy / Häijään Kuljetuspalvelu
Y-tunnus 3178554-1
040 369 2072
myynti@haijaankuljetuspalvelu.fi
PL 11 33721 Tampere

2. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

Sopimus syntyy, kun Asiakas on hyväksynyt palveluntarjoajan tekemän tarjouksen. Palveluntarjoajalla on ilman Asiakkaan suostumusta oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle.

3. Palvelun sisältö

Tavarankuljetuspalvelu tarkoittaa tavaran kuljetusta palveluntarjoajan kalustolla tai palveluntarjoajan käytössä olevalla kalustolla. Tavaran nouto, kuljetus ja toimittaminen määränpäähän toteutetaan Asiakkaan ja palveluntuottajan välisellä sopimuksella määritetyllä aikataululla ja tavalla. Tavarankuljetus toteutetaan pakettiautolla tai muulla kuljetukseen soveltuvalla kalustolla. Palvelu määritellään tarkemmin Palveluntuottajan Asiakkaalle tekemässä tarjouksessa.

4. Palvelun saatavuus ja tilaaminen

Tavarankuljetus palvelu on saatavissa Pirkanmaalla ja sopimuksen mukaan koko Suomessa.

Asiakkaan tavarankuljetusta koskeva tilaus tulee tehdä ajoissa ennen suunniteltua noutoaikaa.

Tarjouspyynnön tavarankuljetukselle voi pyytää ottamalla yhteyttä Häijään Kuljetuspalveluun viestitse numeroon 040 369 2072 tai sähköpostilla myynti@haijaankuljetuspalvelu.fi.

5. Tavarankuljetusta koskevat tiedot

Asiakas on vastuussa palveluntarjoajalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta koskien tavaran nouto- ja toimitusosoitetta, tavaran laatua sekä yhteystietoja kuljetuksen mahdollistamiseksi. Tarvittavat tiedot tulee toimittaa palveluntuottajalle ajoissa ennen suunniteltua toimitusaikaa. Tavarankuljetuksen tilaava Asiakas vastaa siitä, että Häijään Kuljetuspalvelulla on riittävä tieto kuljetettavasta tavarasta, jotta se on turvallisesti lastattavissa, kuljetettavissa sekä purettavissa määränpäässä ilman että kuljetushenkilöstölle aiheutuu tavaran käsittelystä vaaraa, tarpeetonta odotusta tai ajanhukkaa.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa virheellisten tai puutteellisten tietojen aiheuttamasta viiveestä tai kyseisestä syystä palvelun peruuttamisesta aiheutuvasta häiriöstä. 

Tavarankuljetukseen liittyvät muut tarkentavat tiedot kuten tavaran käsittelyyn ja aikatauluun liittyvät seikat sovitaan Asiakkaan kanssa erikseen.  

Palvelun sisällön muutoksesta on sovittava Asiakkaan ja palveluntarjoajan kesken ennen tilatun palvelun käyttämistä.

6. Kuljetettavat tavarat

Tavarankuljetukseen voidaan ottaa tavaroita, jotka eivät ole ominaisuuksiltaan sellaisia, että niistä aiheutuu vaaraa kuljettajalle, ajoneuvolle tai muulle tavaralle. Tällaisia ovat esimerkiksi: aseet, ammukset ja räjähdysaineet. Tavarat, jotka luokitellaan vaarallisiksi aineiksi sekä tavarat joiden mitat ylittävät yleisesti ajoneuvolla kuljetettavan tavaran mitat.

Kuljetettavien tavaroiden tulee olla kohtuullisesti käsin kannettavissa ilman erillisiä apuvälineitä.

Arvoesineiden kuljetuksissa Asiakas on vastuussa tavaran vakuuttamisesta. 

7. Vastuut

Palveluntuottaja noutaa tavaran Asiakkaan antamien tietojen ja sopimuksen mukaisesti. Palveluntarjoaja luovuttaa tavaran Asiakkaan ilmoittaman tiedon mukaan vastaanottajalle. Vastaanottajalta vaadittava kuittaus on sovittava erikseen Asiakkaan ja palveluntarjoajan kesken. Mikäli tavaraa ei voida toimittaa perille määränpäähän palveluntarjoajasta riippumattomasta syystä, on palveluntarjoajalla oikeus varastoida tavara siihen saakka, kunnes tavarantoimitus tulee mahdolliseksi tai vaihtoehtoisesti palauttaa tavara lähettäjälle. Mikäli tavaran toimituksen viive tai estyminen johtuu Asiakkaan toimittamista puutteellisista tiedoista, on palveluntarjoajalla oikeus veloittaa Asiakkaalta toimituksen estymisestä aiheutuneet kohtuulliset kulut.

Tavarankuljetuksen tilaava Asiakas vastaa kuljetettavan tavaran aiheuttamista vahingoista kuljettajalle, ajoneuvolle tai muulle tavaralle, jotka voidaan katsoa johtuvan Asiakkaan antamista puutteellisista tiedoista, pakkauksesta tai huonoista lastaamisen- tai purkamisen olosuhteista. 

Asiakas vastaa siitä, että palveluntarjoajalla on esteetön pääsy tilattujen palvelujen edellyttämiin tiloihin/paikkoihin.

8. Kuluttaja-asiakkaan peruutusoikeus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa palvelu 14 päivän kuluessa palvelun kirjallisesta tilauksesta. Peruutus tulee tehdä viimeistään tunti ennen sovittua palvelun aloitusaikaa, jolloin peruutus on Asiakkaalle ilmainen. Mikäli palvelu on jo aloitettu Asiakas vastaa jo toteutuneen palvelun osalta kustannuksista. Asiakas voi ilmoittaa tilauksen peruuttamisesta Häijään Kuljetuspalvelulle, yhteystiedot: haijaankuljetuspalvelu.fi tai tarjouksessa ilmoitettujen yhteystietojen mukaisesti. 

9. Tietojen käsittely

Tietoja käytetään tietosuojalausekkeen kerrotulla tavalla. 

10. Ylivoimainen este

Palveluntuottaja vapautuu sopimuksen mukaisten velvollisuuksien noudattamisesta ja vahingonkorvausvelvollisuudesta force majeure -tapauksissa, joita ovat mm. lakko, työsulku, muu työtaistelutoimenpide, onnettomuudet, viranomaisten toimenpiteet ja muut olosuhteet, joita palveluntuottaja ei ole voinut välttää ja joiden seurauksia se ei ole voinut estää.

Palveluntuottaja pyrkii hoitamaan palvelut mahdollisimman hyvin myös em. poikkeuksellisissa oloissa.

Palveluntuottajalla on oikeus tarvittaessa force majeure -tilanteissa priorisoida palvelujen toteuttamista lakisääteisten velvoitteiden, yhteiskunnan toiminnan, terveyden, yleisen turvallisuuden tai muiden vastaavien seikkojen toteuttamiseksi tai turvaamiseksi.

11. Voimassaolo

Toimitusehdot ovat voimassa 1.1.2022 alkaen toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtoja esimerkiksi lakimuutosten vuoksi. 

12. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on oikeus myös nostaa kanne kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa tai saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot Hämeentie 3, PL 306, 00531 HELSINKI, puh. 029 566 5200, kril@oikeus.fi.

Jäikö jokin askarruttamaan?

Vastaamme mielellämme palvelua ja yritystä koskeviin kysymyksiin. Älä suotta kursaile, vaan laita viestiä!